Lager app som kan gi mer aktivitet i hverdagen

Montasje av personer i en åker med landskap i bakgrunnen. Mannen holder en mobil.
– Det er lett å glemme det som er rett utenfor døra, og at litt aktivitet kan gjøre en stor forskjell for helsa, sier gründerne Gaute Bjørnli og Beate Horg. De er i full gang med å fylle appen med opplevelser fra hjembygda Lundamo, som ligger i pilotkommunen Melhus. Foto: Siv Nina Lund

– Tenk på alle klatretrærne, akebakkene, lekeplassene, badeplassene, sykkelstiene og utkikkspunktene bare noen få vet om. Med Svippe vil alle kunne dele opplevelser og aktiviteter de kjenner til, eller bare snubler over helt tilfeldig. Jo mer informasjon vi samler, jo mer spennende og attraktive blir nærmiljøene. Målet er å motivere og engasjere til mer hverdagsaktivitet, sier Beate Horg. 

Gründerne er sosiale entreprenører som ønsker å gjøre en innsats for bedre folkehelse og bærekraftige nærmiljø. Utviklingen av Svippe skjer i samarbeid med Mental Helse, og prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam

Teknologi + dugnadsånd = hverdagsaktivitet

Ideen bak Svippe startet enkelt og greit med at gründerne ikke fant fram.
– På alle steder vi besøkte, både i inn- og utland, var det nesten umulig å finne de små «skattene» som stort sett bare lokalbefolkningen vet om. Det var alt for mange kilder, og om vi fant noe spennende, var det gjerne dårlig beskrevet, sier Gaute Bjørnli. 

Drevet frem av behovet for mer informasjon om nære, lavterskel opplevelser, tok ideen raskt form. Kongstanken var å koble dugnadsånd med teknologi, og å skape mer verdi til opplevelser og aktiviteter som befinner ser rett utenfor døra. 
– Vi håper å gjøre det både trendy og viktig å dele opplevelser, slik at flere syns det blir meningsfullt å ta en liten tur ut døra. Drivkraften vår er en lidenskap for å få flere i aktivitet, og å øke bærekraftig bruk av nærmiljøene, forklarer Bjørnli. 

En unik digital tjeneste

Horg og Bjørnli har de siste tre årene brukt mye av fritiden på Svippe, ved siden av sine dagjobber ved NTNU. De har samlet et sterkt team av rådgivere og samarbeidspartnere, og naturlig nok har andre tur-apper blitt testet ut. 
– Vi heier på alle som bidrar til at folk kommer seg ut i frisk luft! Svippe dekker andre behov og har et annet fokus, så vi ser på oss selv som et supplement til de andre appene, og ikke konkurrenter, sier Bjørnli. 
Svippe er unik på flere måter: Her kan alle kan bidra med å dele sine opplevelser, appen har fokus på opplevelser og aktiviteter i nærmiljøet og den formidler informasjon fra kommuner.
– Svippe skal være enkel og motiverende i bruk. For å skape engasjement skal vi bruke virkemidler som å invitere andre på tur, dele på sosiale media, tipse om opplevelser, konkurrere og spille, forklarer Bjørnli.

Forprosjekt med Mental Helse

Stiftelsen Dam ga nylig Svippe og Mental Helse midler til å utvikle første versjon av Svippe. 
Prosjektet starter i Trøndelag, og vil foregå i tett samarbeid med Mental Helse Trøndelag og lokallagene Skaun og Melhus. Målet er å utvikle en tjeneste som virkelig motiverer og engasjerer alle, uansett psykiske eller fysiske forutsetninger, til mer hverdagsaktivitet. 
– Fokuset på toppturer og trening kan for mange virke uoppnåelig, og virker derfor mot sin hensikt. Samarbeidet med Mental Helse gir en helt spesiell mulighet til å gå inn i hva som motiverer noen som kanskje har større utfordringer enn andre. Det gir oss et helt spesielt utgangspunkt når det gjelder brukerpåvirkning, sier Horg. 
I arbeidet med å kartlegge motivasjon har gründerne med seg Siri Mette Gynnild, som til daglig jobber som fysioterapeut og har allsidig kompetanse innenfor folkehelse og motivasjon.

Samarbeidet med Mental Helse er også knyttet til konsekvensene av pandemien; folk har endret sin bruk av natur og nærmiljø, og det er en økende etterspørsel etter informasjon om aktiviteter som passer alle.
– Mange føler på ensomhet, og flere opplever psykiske problemer. Vi håper å kunne bidra til at flere kan få tilgang til opplevelser i frisk luft, noe vi vet har stor effekt på psykisk helse, sier Horg.  

Ny informasjonskanal for kommunene

Alle kommuner i Norge har informasjon om forskjellige opplevelser og aktiviteter som er rettet mot innbyggere, tilreisende og turister. Men, det finnes i dag ingen felles, digital plattform hvor de kan dele dette. 
– I samarbeid med vår pilotkommune Melhus skal vi se nærmere på hvordan vi kan tilrettelegge for at kommunene også kan dele sin informasjon gjennom appen, sier Bjørnli. 

Det langsiktige målet med Svippe er å skape en tjeneste som kan brukes både av privatpersoner og kommuner i hele Norge, til det beste for folkehelsa. Som sosiale entreprenører, jobber de mot mål med samfunnseffekt, på lik linje med økonomisk effekt
– Etter hvert vil vi forhåpentligvis ha teknologi, erfaringer og kunnskap nok til å kunne videreutvikle og løfte Svippe ut til flere. Vi vil se på mulighetene for å utvikle digitale verktøy for frisklivssentraler, rehabiliterings- og treningssenter, skoler og barnehager, sier Horg.  

Svippe utvikles av Nerdekollektivet, og første versjon er klar i løpet av sensommeren 2021. 


Samarbeidspartnere og støttespillere
Melhus kommune
Melhusbanken
Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, Helse Midt-Norge (ObeCe)
Bjørgen Treningssenter
Toppidrettsveka