Forprosjektet foregikk i perioden 2020 – 2022. Målet var å utvikle en app, og å samle kunnskap til å lage et konsept som virkelig motiverer og engasjerer folk til mer hverdagsaktivitet. Arbeidet ble støttet av Stiftelsen Dam og foregikk i samarbeid med Mental Helse Trøndelag, pilotkommunen Melhus, IT-utviklere fra Hverdagshelt AS og tjenestedesignere fra Eggs Design. I tillegg til de offisielle samarbeidspartnerne hadde vi med oss dyktige rådgivere med fagkunnskap innenfor motivasjon, folkehelse, IT og næringsutvikling. Vi hadde (og har) et skikkelig drømme-team! 

Som sosiale entreprenører står det å skape sosiale eller samfunnsmessige verdier, sentralt.
Vårt mål er å samle informasjon om alle nærmiljø i Norge, og få flere i hverdagsaktivitet. 
Vår visjon er å skape varige, bærekraftige verdier ved å gjøre nærmiljøene mer attraktive og å legge til rett for bedre fysisk og mental helse.

Fase 1: intervju, samtaler og undersøkelser

Den første delen av forprosjektet gikk ut på å samle kunnskap og erfaringer slik at vi bedre kunne forstå hva som motiverer ulike mennesker til å være mer aktive i hverdagen. 

I dette arbeidet fikk vi innspill fra medlemmer i Mental Helse og kartla pilotkommunens behov for å hente og dele informasjon med innbyggere og turister. Vi gjorde research i apper, strategier og forskning. Vi snakket med fysioterapeuter og helsepersonell, og ellers alle som kunne ha kunnskap om det vi jobbet med. Resarch i andre land hørte også med, så vi tok turer til Sverige, Tyskland, England og Spania. Til slutt gjennomførte vi en webbasert undersøkelse hvor 170 personer deltok.
Innspillene vi fikk i denne fasen ble utslagsgivende for utformingen av konseptet Svippe.

Her er noe av det vi fant ut:

  • 85 % ønsker seg mer informasjon om hva som befinner seg i nærmiljøet sitt
  • 9 av 10 ønsker å være oftere på tur i sitt nærmiljø
  • 7 av 10 tror de vil komme seg mer ut i frisk luft om de hadde tilgang på en app med informasjon om opplevelser 

Det som motiverer flest til å være i hverdagsaktivitet er:

  • at det er bra for helsa, både fysisk og psykisk
  • å ha god tid
  • å ha kjennskap til hva som finnes av opplevelser i nærmiljøet 

De viktigste årsakene til å ikke være i hverdagsaktivitet er:

  • å være sliten etter jobb, og derfor ha behov for å slappe av 
  • å ha det for travelt i hverdagen
  • at det alltid finnes gode unnskyldninger for å ikke gå ut 


Fase 2: utvikling av prototyp

I den andre delen av forprosjektet var målet å utvikle en app som fungerte i tråd med resultatene i fase 1. Vi jobbet med funksjonalitet, design og teknologi i tett samarbeid med IT-utviklerne – og brukertestet ulike betaversjoner på veien. Disse testene genererte nye, verdifulle innspill fra ulike brukergrupper, så det ble noen runder med finjustering og forbedringer. 

Resultatet av forprosjektet ble en prototyp av appen, en skattekiste av kunnskap og erfaringer, et solid nettverk og en enda sterkere tro på at konseptet Svippe kan gi flere mennesker et mer aktivt, bedre og friskere liv.

PS. I forprosjektet fant vi også ut at Svippe kan inngå som et verktøy i en forskningsbasert metode som kalles «ABC-metoden for mental sunnhet». Metoden bygger på at det å gjøre noe aktivt (A – Active), gjøre noe sammen (B – Belong) og å gjøre noe meningsfullt (C – Commit), er avgjørende for å utvikle en bedre mental helse.  

Kontakt oss

Vi som står bak Svippe er lidenskapelig opptatt av å få flere ut i frisk luft. Vi vil øke den bærekraftige bruken av hvert nærmiljø, skape nye, varige verdier og bidra til bedre folkehelse.  

Om du vi vite mer om Svippe, har ideer til videre utvikling eller har lyst til å samarbeide med oss – ta gjerne kontakt!