Forprosjektet handler om å utvikle delingsplattformen og å få kunnskap nok til å lage en tjeneste som virkelig motiverer og engasjerer til mer hverdagsaktivitet. Arbeidet er støttet av Stiftelsen Dam og foregår i tett samarbeid med Mental Helse Trøndelag, pilotkommunen Melhus og IT-utviklere fra Nerdekollektivet.

Vi håper versjon 1.0 av delingsplattformen skal være klar i løpet av sommeren 2022. Målet er å lage en tjeneste som på sikt kan tas i bruk i alle kommuner og nærmiljø i hele Norge.

En viktig del av forprosjektet er å finne ut mer om motivasjonsfaktorer og «triggere» for hverdagsaktivitet hos personer med psykisk sykdom. Denne tilnærmingen er nytenkende og ambisiøs, og gir et svært godt utgangspunkt for å utvikle en tjeneste som er tilpasset alle i samfunnet. I forprosjektet skal vi også kartlegge kommunenes behov for å hente og dele informasjon med innbyggere, tilreisende og turister gjennom den digitale delingsplattformen. 

Mål med forprosjektet

  1. Privatpersoner kan starte registrering av opplevelser i sitt nærmiljø.
  2. Kommuner kan legge inn og presentere kartdata, og samtidig starte å hente ut statistikk over innbyggernes bruk av nærmiljøet.
  3. Vi starter innhenting av motivasjonsfaktorer for økt hverdagsaktivitet i nærmiljøet.

Tiltak i forbindelse med Covid-19

Bakgrunnen for forprosjektet er endringen i folks bruk av natur og nærmiljø, og den økende etterspørselen etter informasjon om opplevelser, aktiviteter og turer, som passer alle. Pandemien har også ført til at mange føler på ensomhet, og flere opplever psykiske problemer. Det håper vi å gjøre noe med. 

Les mer om forprosjektet hos Stiftelsen Dam.

Hva skjer etter forprosjektet?

Etter forprosjektet vil vi forhåpentligvis ha teknologi, erfaringer og kunnskap nok til å kunne løfte Svippe ut til flere. Da vil vi også se på mulighetene for å utvikle digitale verktøy for skoler og barnehager, frisklivssentraler, rehabiliterings- og treningssenter, skoler og barnehager.