Forprosjektet til Svippe foregikk i perioden 2020 – 2022. Det handlet om å utvikle en prototyp til appen, og å samle kunnskap til å lage et konsept som virkelig motiverer og engasjerer til mer hverdagsaktivitet. Arbeidet ble støttet av Stiftelsen Dam og foregikk i samarbeid med Mental Helse Trøndelag, pilotkommunen Melhus, IT-utviklere fra Hverdagshelt AS og tjenestedesignere fra Eggs Design.

Vi jobber nå for å ferdigstille appen og utvikle de to verktøyene i konseptet. Målet er å lage et konsept som kan tas i bruk i alle kommuner i Norge.

Mål med forprosjektet

  1. Privatpersoner kan starte registrering av opplevelser i sitt nærmiljø.
  2. Kommuner kan legge inn og presentere kartdata, og samtidig starte å hente ut statistikk over innbyggernes bruk av nærmiljøet.
  3. Vi starter innhenting av motivasjonsfaktorer for økt hverdagsaktivitet i nærmiljøet.

    En viktig del av forprosjektet var å finne ut mer om motivasjonsfaktorer og «triggere» for hverdagsaktivitet. I dette arbeidet inkluderte vi blant annet personer som har hatt eller har psykiske lidelser. Det har gitt oss et godt utgangspunkt for å utvikle en tjeneste som dekker flere behov og inkluderer flere i samfunnet. I forprosjektet har vi også kartlagt kommunenes behov for å hente og dele informasjon med innbyggere, tilreisende og turister gjennom den digitale delingsplattformen. 

Tiltak i forbindelse med Covid-19

Bakgrunnen for forprosjektet var endringen i folks bruk av natur og nærmiljø, og den økende etterspørselen etter informasjon om opplevelser, aktiviteter og turer, som passer alle. Pandemien har ført til at mange føler på ensomhet, og flere opplever psykiske problemer. Vi håper og tror Svippe kan bidra til å gjøre noe med dette.

Les mer om forprosjektet hos Stiftelsen Dam.

Hva skjer etter forprosjektet?

Gjennom forprosjektet har vi samlet erfaringer og kunnskap nok til å utvikle konseptet videre. Vi jobber nå med å utvikle to verktøy: Et verktøy for kommuner og et motivasjonsverktøy for kommuner, organisasjoner, lag og foreninger. Vi vil også se på mulighetene for å utvikle digitale verktøy for skoler og barnehager, frisklivssentraler, rehabiliterings- og treningssenter.

Ta kontakt!

Vi som står bak Svippe er sosiale entreprenører. Det betyr at vi jobber mot mål med samfunnseffekt, på lik linje med økonomisk effekt. Vi er lidenskapelig opptatt av å få flere ut i frisk luft, og vil øke den bærekraftige bruken av hvert nærmiljø. Vi vil skape varige verdier og bidra til bedre folkehelse.  

Om du vi vite mer om Svippe, har ideer til videre utvikling eller har lyst til å samarbeide med oss – ta gjerne kontakt!