Tenk om du visste om alle små stier, lekeplasser, skateramper, fiskeplasser, akebakker og gapahuker i nærheten, og fikk poeng og premier for å bruke disse opplevelsene?

Med appen Svippe kan du dele og oppdage spennende utendørsaktiviteter i ditt nærområde, samtidig som du får poeng for å være fysisk aktiv. All funksjonalitet er bygd rundt prinsipper fra dugnad og kunnskap om motivasjon.

  • Del dine opplevelser, aktiviteter og turer med andre
  • Finn nye og skjulte skatter der du er
  • Inviter venner med på eventyr
  • Vinn premier ved å samle poeng og delta i konkurranser

Lavterskel-opplevelser for alle!
En dam med rumpetroll, en et klatretre eller en foss som er fin å bade i. Ingen opplevelse, aktivitet eller tur er for liten! Det spiller ingen rolle om turen er 200 meter, det viktigste er vise fram alt det spennende som finnes ute i frisk luft.

Du kan bidra!
I appen kan den som vil dele informasjon fra sitt nærmiljø. Det er veldig enkelt: Trykk på kartet, ta et bilde og skriv en kort beskrivelse, slik at det blir en lek for andre å finne fram. (Vi håper å få til Norges største dugnad!) 

Gi mer verdi til nærmiljøet!
I alle nærmiljø finnes det utendørs-opplevelser, aktiviteter og turer som bare noen få vet om. Med Svippe kan du bidra til å vise fram de skjulte skattene og gi nærmiljøet ny verdi, for flere. 

App under utvikling

Svippe er under utvikling, men du kan teste prototypen hvis du har en iPhone.

Vi vil skape varige, bærekraftige verdier

Vårt mål er å samle og dele informasjon om alle nærmiljø i Norge, og få flere i hverdagsaktivitet.
Vår visjon er å skape varige, bærekraftige verdier ved å gjøre nærmiljøene mer attraktive og å legge til rette for bedre fysisk og mental helse.

Har vi knekt koden?

De fleste av oss er klar over at fysisk aktivitet og frisk luft er bra, både for fysisk og mental helse. Så hvorfor er det så vanskelig å komme seg ut av sofaen og ut døra?

Forskning viser faktisk at det skal svært lite til for at de positive helsegevinstene slår inn.

  • det reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, benskjørhet), visse former for kreft og overvekt
  • det gir oss bedre humør, øker konsentrasjonen og reduserer stress
  • det reduserer symptomene på angst og depresjon
  • det gir mindre sykefravær, bedre arbeidsmiljø og økt produktivitet

Sammen med Mental Helse Norge og Damstiftelsen gjennomførte vi et forprosjekt for å finne ut mer om hva som motiverer til økt hverdagsaktivitet. Vi intervjuet eksperter på motivasjon, gjorde spørreundersøkelser og prøvde ut ulike løsninger på testpersoner for å finne ut om Svippe kunne knekke «motivasjonskoden». Konklusjonen er at ja, konseptet kan påvirke motivasjon i positiv retning og inspirere flere til mer hverdagsaktivitet.

Vi har testet appen på vilkårlige personer, i to runder. Tilbakemeldingene fra testpersonene er at appen fungerer etter intensjonen, at den er enkel å bruke og at de vil fortsette å bruke den. Testpersonene sier også at det oppleves meningsfullt å være i fysisk aktivitet samtidig som de bidrar til noe positivt i nærmiljøet. Det gjør oss trygge på at vi har gjort gode valg i utviklingsløpet, og at appen vil bli tatt godt imot når den er ferdig. 

Les om forprosjektet
Les om vår historie

Kunnskapen og erfaringene fra forprosjektet er bygget inn i app-konseptet, og vi er stolte over å ha utviklet noe som kan gi sosial verdi ved at flere mennesker får et mer aktivt, bedre og friskere liv, samtidig som vi skaper mer attraktive, bærekraftige lokalsamfunn.

Samarbeidspartnere søkes

Vi som står bak Svippe er lidenskapelig opptatt av å få flere ut i frisk luft, og vi er sosiale entreprenører. Det betyr at vi har en forretningsidé med samfunnseffekt, på lik linje med økonomisk effekt. Vi har bygget et sterkt team med samarbeidspartnere og støttespillere, og er nå på leting etter finansiering for å få Svippe ut til folket. Vil du vite mer, har ideer til videre utvikling eller har lyst til å samarbeide med oss? Ta gjerne kontakt!

Vi samarbeider med Mental Helse Norge, som ser på konseptet Svippe som et bidrag i deres arbeid for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager, og et bedre helsetilbud for alle.