Vårt mål er å samle informasjon om alle nærmiljø i Norge, og få flere i hverdagsaktivitet. 
Vår visjon er å skape varige, bærekraftige verdier ved å gjøre nærmiljøene mer attraktive og å legge til rette for bedre fysisk og mental helse.

Vi er sosiale entreprenører. Det betyr at vi har en forretningsidé med samfunnseffekt, på lik linje med økonomisk effekt.

Teamet

Foto av Beate Horg
Beate Horg
Grunder
Forretningsutvikling, FoU og kommunikasjon.
Tlf. 412 11 821

Foto av Gaute Bjørnli
Gaute Bjørnli
Grunder
Forretningsutvikling, IT og support.
Tlf. 412 36 630

Utviklere og designere
Nerdekollektivet
Eggs Design AS

Rådgiver
Monica Tømmervold Devle
Rådgiver folkehelsearbeid
Forskningskoordinator ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, Helse Midt-Norge

Samarbeidspartnere forprosjekt
Stiftelsen Dam
Mental Helse
Melhus kommune 
Melhusbanken

Støttespillere
Vi har samlet en real dugnads- og heiagjeng (støttespillere/bidragsytere):

Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, Helse Midt-Norge
Midtre Gauldal kommune
Tromsø kommune
Bjørgen Treningssenter
Snuitide
Ulvang
Toppidrettsveka
Innovasjon Norge (har gitt støtte i tidlig fase)
(Tidligere) Klæbu kommune, nå en del av Trondheim kommune