Om 75 personer i hver norske kommune beveger seg litt mer, vil hver kommune ha en velferdsgevinst på 3.5 millioner kroner hvert eneste år! Vår forretningsidé handler om å gi kommuner, bedrifter, lag og foreninger et verktøy som motiverer og engasjerer innbyggere til mer hverdagsaktivitet.

Vi er foreløpig en Startup-bedrift, men den dagen vi er i drift , er planen å selge lisenser på Svippe til kommunene i Norge. Vi åpner også for sponsing fra nasjonalt og lokalt næringsliv. Appen Svippe skal være gratis for alle innbyggere i Norge.

Lisens på verktøy for kommunene: 

Med lisens på Svippe vil kommunene få et verktøy som:

  • gir tilgang på kartdata/informasjon som er registrert av innbyggerne i kommunen
  • er tilrettelagt for å motivere og engasjere innbyggere til mer hverdagsaktivitet gjennom kampanjer og konkurranser
  • gir tilfører ny informasjon i arealplanlegging: oversikt og kartfestet data over aktiv og bærekraftig bruk av alle nærmiljø
  • gir folkehelsedata: Detaljert statistikk over innbyggernes utendørs-aktivitet og bruk av nærmiljø
  • gjør det mulig å følge opp brukere og pasienter med tilrettelagt hverdagsaktivitet

Prisen for lisens vil baseres på antall innbyggere. Kommunen får rabatt for hver innbygger som laster ned appen.

Lisens på verktøy for motivasjon

Som en del av konseptet utvikler vi også et verktøy som er tilpasset bedrifter, lag og organisasjoner.
I kommuner med lisens vil lag og organisasjoner kunne bruke dette verktøyet gratis. I kommuner uten lisens må lag og organisasjoner selv kjøpe en lisens.
Bedrifter må kjøpe lisens, uavhengig av om kommunen er kunde i Svippe.

Marked over hele verden

Verden består av nærmiljø, og vi tror at mange har opplevelser de ønsker å dele. Vi har gjort research i Sverige, Danmark, England, Skottland, Italia, Frankrike og Spania, og ser at teknologien i Svippe har stort internasjonalt potensiale. Vi planlegger i første rekke å tilpasse konseptet til kommunene i Norge, deretter til skandinaviske og europeiske land. Så får vi se.