Om 30 000 personer i Norge mellom 30 – 39 år øker sitt aktivitetsnivå, vil det tilsvare en velferdsgevinst på 1.4 milliarder hvert år. Det betyr at om 75 personer i hver norske kommune beveger seg litt mer, vil hver kommune ha en velferdsgevinst på 3.5 millioner kroner hvert eneste år! Vår forretningsidé handler om å gi kommunene et verktøy som motiverer og engasjerer innbyggere til mer hverdagsaktivitet.

Alle innbyggerne i Norge kan ta i bruk Svippe helt gratis. Våre kunder er kommunene i Norge, og vi åpner for sponsing fra nasjonalt og lokalt næringsliv.

Med lisens på Svippe får kommunene: 

  • dashboard for å legge ut kartdata og informasjon om opplevelser 
  • tilgang på statistikk
  • grensesnitt for helseforetak (fysisk, psykisk og sosial helse)
  • grensesnitt for skoler og barnehager knyttet til læreplan og rammeplan
  • lage kampanjer for å hente inn data som kan si noe om folkehelsen i kommunene
  • informasjonspakke med tilrettelagt materiell for optimalisert bruk av konseptet

Lisensen baseres på antall innbyggere. Kommunen får også rabatt for hver innbygger som laster ned appen. Kommunen er kundene – folket er brukerne. 

Folk som bor i en kommune uten lisens vil kunne registrere data, men kommunen kan ikke legge ut/har ikke tilgang på statistikk.

Marked over hele verden

Verden består av nærmiljø, og vi tror at mange har opplevelser de ønsker å dele. Vi har gjort research i Sverige, Danmark, England, Skottland, Italia, Frankrike og Spania, og ser at teknologien i Svippe har stort internasjonalt potensiale. Vi planlegger i første rekke å tilpasse konseptet til kommunene i Norge, deretter til skandinaviske og europeiske land. Så får vi se.