Melhusbanken støtter utviklingen av folkehelse-app


Melhusbanken skal være en støttespiller for de som gjør lokalsamfunnet til et bedre sted. De har derfor valgt å støtte Svippe, en app som skal få flere i hverdagsaktivitet gjennom opplevelser i nærmiljøet. 

Svippe skal skape mer hverdagsaktivitet gjennom dugnad og engasjement, og gi mer verdi til det som befinner ser rett utenfor ærmiljøet. Målet er å utvikle en tjeneste som virkelig motiverer og engasjerer alle, uavhengig av psykiske eller fysiske forutsetninger, til mer hverdagsaktivitet. 

– Vi ønsker å engasjere oss i tiltak som representerer bærekraft. At Svippe også jobber med teknologi og innovasjon, syns vi er svært interessant og positivt, sier Silje Agledal Heggvik, som er ansvarlig for Melhusbankens samfunnsengasjement

Gründerne bak Svippe holder til på Lundamo, og er sosiale entreprenører som ønsker å gjøre en innsats for bedre folkehelse og bærekraftige nærmiljø. Det er første gang Melhusbanken støtter sosiale entreprenører. 

– Melhusbanken virker oppriktig interessert i det vi jobber med. For gründere i oppstartsfasen er det utrolig viktig å oppleve at noen har trua på oss, og som ønsker å bidra til at vi skal lykkes, sier Beate Horg, en av gründerne bak Svippe. 

Melhusbanken har også en intensjon om å støtte Svippe etter at forprosjektet er avsluttet. 


I tillegg til Melhusbanken er det flere lokale og nasjonale aktører som støtter Svippe:
Stiftelsen Dam 
Mental Helse
Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, Helse Midt-Norge
Bjørgen Treningssenter
Toppidrettsveka
Innovasjon Norge (har gitt støtte i tidlig fase)
(Tidligere) Klæbu kommune, nå en del av Trondheim kommune
 

Legg igjen en kommentar