Faksimile fra rapport fra Stiftelsen Dam. Viser Gaute og Beate som holder en mobil foran seg.

Takk igjen til Stiftelsen Dam!

Da Stiftelsen Dam leverte sin rapport til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, var vi ett av prosjektene som ble trukket fram som et eksempel på alt det fine de gjør.