Vi tilbyr fire ulike lisenspakker på Svippe:

Svippe for kommunen

Svippe motiverer innbyggerne til å være mer i aktivitet, samtidig som de bidrar til å gjøre nærmiljøene mer attraktive. Statistikk over innbyggernes aktivitet og informasjonen de registrerer – går rett inn til kommunen!

Svippe for bedriften

Skap et bedre arbeidsmiljø med Svippe! Sunnere ansatte betyr mer effektivitet og mindre sykefravær. Med Svippe kan dere arrangere lavterskel konkurranser mellom ansatte, avdelinger og andre bedrifter. All informasjon om nærmiljøene de ansatte registrerer blir en gave til lokalsamfunnet! 

Svippe for helseforetak

For mange betyr litt økt aktivitet i hverdagen enormt mye for helsa! Sett konkrete mål for bruker og klienter uke for uke, og følg dem opp via mobilen. Svippe gir motivasjon til meningsfull aktivitet!

Svippe for treningssenteret

Å være aktiv utendørs er bra for både kropp og hode. Med Svippe kan dere supplere styrke- og gruppetrening med lavterskel aktiviteter og utfordringer i frisk luft!