Svippe er en delingsplattform hvor alle kan dele opplevelser og aktiviteter i nærmiljøet. Tjenesten skaper mer hverdagsaktivitet gjennom dugnad og engasjement: Jo mer informasjon som deles, jo mer spennende vil nærmiljøene bli!

Med delingsplattformen Svippe kan du finne opplevelser og aktiviteter i nærmiljøet, dele dine opplevelser med andre – og enkelt invitere andre med ut i frisk luft.  

Svippe består av: 

  • en app hvor alle kan registrere og dele opplevelser
  • en nettside (dashboard) hvor kommuner kan legge inn kartdata/informasjon, og ta ut statistikk

En unik digital tjeneste

Du tror kanskje at Svippe* er «enda en tur-app»? Neida. Svippe skiller seg fra tradisjonelle tur-apper på flere måter: alle kan bidra med å dele sine opplevelser (ja til dugnad!), vi har fokus på opplevelser og aktiviteter i nærmiljøet og vi henter og samler informasjon fra kommuner.

Svippe skal være enkel og motiverende i bruk. For å skape engasjement skal vi bruke virkemidler som å invitere andre på tur, dele på sosiale media, tipse om opplevelser, konkurrere og spille («gamification»).

Hverdagsaktivitet for innbyggerne – delingsplattform for kommunene

Alle kommuner i Norge sitter på informasjon om forskjellige opplevelser og aktiviteter som er rettet mot innbyggere, tilreisende og turister. Men, det finnes i dag ingen felles, digital plattform hvor de kan dele denne informasjonen. En sentral del av arbeidet er derfor å utvikle en tjeneste som henter og deler denne informasjonen, i samarbeid med kommunene. 

Vi er i gang med forprosjektet! 

Forprosjektet handler om å utvikle delingsplattformen og å få kunnskap nok til å lage en tjeneste som virkelig motiverer og engasjerer til mer hverdagsaktivitet. Det starter i Trøndelag, i tett samarbeid med Mental Helse Trøndelag (spesielt lokallaget Melhus). Vår pilotkommune er Melhus kommune. Forprosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. Versjon 1.0 av delingsplattformen skal være klar i løpet av sensommeren 2021. 

Svippe i et folkehelseperspektiv

Det overordnede målet med Svippe er å styrke fysisk, psykisk og sosial helse i samfunnet, og gi mestringsfølelse, øke livskvaliteten og den sosiale deltakelsen for flere.

  • En lavterskel tjeneste som bidrar til mer hverdagsaktivitet, uansett funksjonsnivå
  • Formidling av etterspurt informasjon fra alle nærmiljø gjennom deling, dugnad og kommunale data
  • Er tilrettelagt for lokalt engasjement, inkludering og sosiale møteplasser
Det overordnede målet i regjeringens nye handlingsplan for fysisk aktivitet for 2020-2029 er at det må bli enklere å være aktiv i hverdagen. Planen inneholder fem innsatsområder, og vi ser at Svippe kan bidra til å oppfylle alle disse.
(Illustrasjon fra regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet 2020 – 2029 «Sammen om aktive liv»)

* «Svippe» er kort for å ta en «svipptur» eller en «snartur» ut døra.