Svippe er et digitalt konsept som kombinerer kartdata og kunnskap om motivasjon for å engasjere til meningsfull hverdagsaktivitet og bærekraftig bruk av alle nærmiljø. Våre mål er å:

 • legge til rette for lavterskel hverdagsaktivitet som er meningsfull og inkluderende
 • samle utendørs-opplevelser og turer på ett sted
 • vekke dugnadsånden! I Svippe kan alle bidra til å gjøre nærmiljøene mer spennende
 • øke den aktive og bærekraftige bruken av alle nærmiljø

…og sist men ikke minst: Vi vil gjøre nærmiljøene mer spennende, slik at de får større verdi for flere!

Et digitalt konsept med sosiale verdier

Svippe* skiller seg fra andre tur-apper på flere måter: Her kan alle bidra med informasjon, og vi har fokus på lavterskel aktivitet i nærmiljøet. Kommuner, bedrifter, lag og organisasjoner kan bidra til å motivere og engasjere til mer aktivitet. 

Hverdagsaktivitet for innbyggerne – delingsplattform for kommunene

Alle kommuner i Norge sitter på informasjon om forskjellige opplevelser og aktiviteter som er rettet mot innbyggere, tilreisende og turister. Men, det finnes i dag ingen felles, digital plattform hvor de kan dele denne informasjonen. Det skal vi gjøre noe med.
Vi jobber med å utvikle et verktøy (nettside/dashboard) hvor kommuner kan:

 • samle informasjon de trenger, men ikke har i dag
 • bygge sterkere identitet til små og store samfunn
 • få bedre oversikt og mer kunnskap i arealplanlegging
 • samle store data (big data) om innbyggernes hverdagsaktivitet, kunnskap om bruk av nærmiljø og folkehelsedata

Med dette verktøyet kan kommunene skape bærekraftige lokalsamfunn, og legge til rette for bedre folkehelse.

Svippe i et folkehelseperspektiv

Livsstilsrelaterte sykdommer er en av våre aller største samfunnsutfordringer. Kanskje er økt fysisk aktivitet det aller viktigste tiltaket mot denne utviklingen.

Med litt mer fysisk aktivitet og frisk luft, vil flere holde seg friskere, både fysisk og psykisk – uansett bosted, livssituasjon eller alder. En rapport fra Helsedirektoratet viser at om 30.000 av alle i alderen 30-39 år øker sitt aktivitetsnivå, får vi en potensiell helsegevinst på 1.4 milliarder per år. Gevinsten ved å få hele Norge i aktivitet er beregnet til utrolige 239 milliarder kroner i året!

Det overordnede målet i regjeringens nye handlingsplan for fysisk aktivitet for 2020-2029 er at det må bli enklere å være aktiv i hverdagen. Planen inneholder fem innsatsområder, og vi ser at Svippe kan bidra til å oppfylle alle disse.

Svippe bidrar til å:

 • fremme psykisk, fysisk og sosial helse
 • øke aktiviteten i nærmiljøet, uten fokus på trening og kalorier
 • utjevne sosial ulikhet i helse (Svippe er gratis og tilgjengelig for alle)

* «Svippe» er kort for å ta en «svipptur» eller en «snartur» ut døra.