Med Svippe kan du utforske ditt nærmiljø og samle informasjon om opplevelser, aktiviteter og turer, samtidig som du er i aktivitet.

Svippe er et digitalt konsept som kombinerer kartdata og kunnskap om motivasjon for å engasjere flere til meningsfull hverdagsaktivitet og bærekraftig bruk av nærmiljøet. 

Svippe er mer enn en tur-app: Her kan alle bidra med informasjon, og vi har fokus på lavterskel aktivitet i nærmiljøet. Kommuner, bedrifter, lag og organisasjoner kan bidra til å motivere og engasjere til mer aktivitet.


En sosial innovasjon i utvikling

Svippe er under utvikling. Vi har foreløpig laget en prototyp av appen Svippe, og er nå i full gang med å utvikle de to verktøyene, i samarbeid med pilotkommuner og samarbeidspartnere.


Ta kontakt!

Vi som står bak Svippe er sosiale entreprenører. Det betyr at vi har en forretningsidé med samfunnseffekt, på lik linje med økonomisk effekt. Vi er lidenskapelig opptatt av å få flere ut i frisk luft, og vil øke den bærekraftige bruken av hvert nærmiljø. Vi vil skape varige verdier og bidra til bedre folkehelse.  

Om du vi vite mer om Svippe, har lyst til å samarbeide med oss, eller har ideer å dele, ta gjerne kontakt!