Svippe er en app som gjør det enkelt å dele informasjon om utendørs opplevelser og turer i nærmiljøet. Målet er å motivere alle til mer hverdagsaktivitet!

 • Vi legger til rette for lavterskel hverdagsaktivitet som er meningsfull og inkluderende
 • Vi samler utendørs-opplevelser og turer på ett sted
 • Vi vekker dugnadsånden! I Svippe kan alle bidra til å gjøre nærmiljøene mer spennende
 • Vi øker den aktive og bærekraftige bruken av alle nærmiljø

…og sist men ikke minst: Vi gjør nærmiljøene mer spennende, slik at de får større verdi for flere

Et digitalt konsept med sosiale verdier

Svippe* skiller seg fra andre tur-apper på flere måter: Hos oss kan alle bidra med å dele opplevelser og turer, vi har fokus på lavterskel hverdagsaktivitet i nærmiljøet og vi samler og deler informasjon fra kommuner og organisasjoner.


Alltid i utvikling

Vi brenner for å finne løsninger som faktisk motiverer til mer hverdagsaktivitet. Derfor jobber vi tett med brukerne av Svippe. Vi vil bli best på «sosial funksjonalitet» som skal bidra til å engasjere så mange som mulig. Akkurat nå jobber vi med å utvikle digitale løsninger for å:

 • invitere og motivere venner, kjente og ukjente
 • starte kampanjer og konkurranser (for kommuner og organisasjoner)
 • følge opp brukere og pasienter med konkrete mål for hverdagsaktiviteter – optimalisert for lokale forhold

Hverdagsaktivitet for innbyggerne – delingsplattform for kommunene

Alle kommuner i Norge sitter på informasjon om forskjellige opplevelser og aktiviteter som er rettet mot innbyggere, tilreisende og turister. Men, det finnes i dag ingen felles, digital plattform hvor de kan dele denne informasjonen. Det skal vi gjøre noe med.
Vi jobber med å utvikle en nettside (dashboard) hvor kommuner og organisasjoner kan dele kartdata/informasjon, starte kampanjer og ta ut statistikk. Med dette verktøyet kan kommunene skape bærekraftige lokalsamfunn, og legge til rette for bedre folkehelse.

Med Svippe kan kommunene:

 • Samle informasjon de trenger, men ikke har i dag
 • Bygge sterkere identitet til små og store samfunn
 • Følge opp brukere og pasienter i helsesektoren
 • Få bedre oversikt og mer kunnskap i arealplanlegging
 • Tilrettelegge for aktivitet i skole og barnehage (ordinær og tilpasset opplæring)
 • Få store data (big data) om innbyggernes hverdagsaktivitet, kunnskap om bruk av nærmiljø og folkehelsedata

Vi er i gang med forprosjektet! 

For å lage en digital tjeneste som faktisk fungerer, må vi kjenne målgruppen godt. I forprosjektet samarbeider vi derfor med Mental helse Trøndelag (lokallaget Melhus) og vår pilotkommune, Melhus. Målet er å få kunnskap om kommunenes behov og ulike motivasjonsfaktorer for å ta Svippe i bruk. Forprosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Svippe i et folkehelseperspektiv

Livsstilsrelaterte sykdommer er en av våre aller største samfunnsutfordringer. Kanskje er økt fysisk aktivitet det aller viktigste tiltaket mot denne utviklingen.

Med litt mer fysisk aktivitet og frisk luft, vil flere holde seg friskere, både fysisk og psykisk – uansett bosted, livssituasjon eller alder. En rapport fra Helsedirektoratet viser at om 30.000 av alle i alderen 30-39 år øker sitt aktivitetsnivå, får vi en potensiell helsegevinst på 1.4 milliarder per år. Gevinsten ved å få hele Norge i aktivitet er beregnet til utrolige 239 milliarder kroner i året!

Det overordnede målet i regjeringens nye handlingsplan for fysisk aktivitet for 2020-2029 er at det må bli enklere å være aktiv i hverdagen. Planen inneholder fem innsatsområder, og vi ser at Svippe kan bidra til å oppfylle alle disse.

Svippe bidrar til å:

 • fremme psykisk, fysisk og sosial helse
 • øke aktiviteten i nærmiljøet, uten fokus på trening og kalorier
 • utjevne sosial ulikhet i helse (Svippe er gratis og tilgjengelig for alle)

* «Svippe» er kort for å ta en «svipptur» eller en «snartur» ut døra.